Vilka ämnen i hårvårdsprodukter ska man undvika?


De vanligaste frågorna jag får handlar om vilka ingredienser i hårfärg och andra hårvårdsprodukter som kan vara farliga och därför bör undvikas. Ämnena här nedan är listade med de så kallade INCI-namn som enligt lag ska stå på produkterna. Information om egenskaper är bland annat hämtad från Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA och, gällande hormonstörande ämnen, från Internationella kemikaliesekretariatet. Utöver de nämnda ämnena finns förstås andra som används i kosmetika och som många är allergiska mot. Den här listan har dock mest fokus på produkter som används av frisörer på salonger. Skriv gärna ut listan och ta med den till din ekologiska eller vanliga frisör, för att se om du kan få en ofarlig hårfärgning eller annan behandling. Alla produkter som används i en frisersalong måste ha en fullständig innehållsdeklaration, liksom alla produkter som säljs för hemmabruk. Läs mer här.

Du kan spara ner listan som en utskriftsvänlig pdf-fil, klicka här.

Hårfärgningsämnen

1-naphthol

Skadligt vid hudkontakt och irriterar huden, kan orsaka allvarliga ögonskador och irritation i luftvägarna. Starkt sensibiliserande. Används bl a i hårfärg.
 

Aminophenol

Även m-aminophenol, p-aminophenol, o-aminophenol och andra ämnen med aminophenol i namnet. Starkt sensibiliserande. Farligt vid inandning. Giftigt för vattenlevande organismer.
p-aminophenol kan orsaka allergisk hudreaktion och organskador. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter och är farlig vid inandning. Används bl a i hårfärg.
 

P-phenylenediamine (PPD)

Giftigt vid inandning och hudkontakt. Kan orsaka allergiska hudreaktioner (starkt till extremt sensibiliserande). Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Påverkar immunförsvaret tillsammans med oxidationsmedel. Används bl a i hårfärg och kan också kallas PPD och p-phenylenediamine sulfate, N-phenyl-p-phenylenediamine sulfate och N,N-bis-(2-hydroxyethyl)-2-nitro-p-phenylenediamine, 2-Methoxymethyl-p-phenylenediamine (också kallat ME+ eller ME-PPD).
 

2-methylresorcinol

Även andra ämnen med resorcinol i namnet, som 4-chlororesorcinol. Används bl a i hårfärg. Kan orsaka irritation i luftvägarna och allergisk hudreaktion. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Eventuellt hormonstörande.
 

Toluene-2,5-diamine (PTD)

Även andra ämnen med toluene-2,5-diamine i namnet, som Toluene-2,5-diamine sulfate. Skadligt vid hudkontakt och inandning. Kan orsaka allergisk hudreaktion (starkt till extremt sensibiliserande). Giftigt för vattenlevande organismer. Hälsovådligt. Används bl a i hårfärg.

1-hydroxyethyl-4,5-diamine
Extremt sensibiliserande. Irriterande på hud och slemhinnor. Används i hårfärg.

2-amino-6-chloro-4-nitrophenol
Starkt sensibiliserande. Eventuellt mutagent. Används i hårfärg.

2,6-dihydroxy-3,4-dimethylpyridine
Sensibiliserande. Skadar organ. Används i hårfärg.

3-nitro-p-hydroxyethylaminophenol
Extremt sensibiliserande. Används i hårfärg.
 
4-amino-2-hydroxytoluene
Starkt sensibiliserande. Används bl a i hårfärg.
 
4-amino-3-nitrophenol
Extremt sensibiliserande. Används bl a i hårfärg.

4,4 ́-dihydroxybenzophenone
Misstänkt hormonstörande. Används i hårfärg.

4-amino-m-cresol
Starkt sensibiliserande. Används i hårfärg.

6-hydroxyindole
Extremt sensibiliserande. Irriterar hud, ögon, lungor. Används i hårfärg.

Dihydroxyindole
Extremt sensibiliserande. Används i hårfärg.

HC Orange no. 2
Starkt sensibiliserande. Används i hårfärg.

HC red no. 1
Extremt sensibiliserande. Används i hårfärg.

Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl
Starkt sensibiliserande. Används i hårfärg.

Phenyl methyl pyrazolone
Starkt sensibiliserande. Används i hårfärg.

Konserveringsmedel

BHA

Butylated hydroxyanisole. Misstänks kunna orsaka cancer samt skada fertiliteten och foster. Irriterar huden och ögonen. Giftigt för vattenlevande organismer. Används som konserveringsmedel.

BHT
Butylated hydroxytoluene. Hormonstörande. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Används som konserveringsmedel.


Formaldehyd

Kan orsaka cancer och misstänks kunna
orsaka genetiska defekter. Giftigt vid hudkontakt och inandning. Används bl a som konserveringsmedel, och omfattar också formaldehyd-frigörare som kan heta:
DMDM Hydantoin
Quaternium-15
Diazolidinyl urea
Imidiazolidinyl urea
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane
Methenamine
Paraformaldehyde
Benzylhemiformal
Sodium hydroxymethylglycinate
 

Methylisothiazolinone (MI) och methylchloroisothiazolinone (MCI)

Kallas ibland även kathon. Kan orsaka en allergisk hudreaktion och irritation i luftvägarna. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Används som bl a konserveringsmedel.
 

Permanentämnen

Thioglycolic acid

Giftigt vid hudkontakt och inandning. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Besläktade ämnen som ex. ammonium thiglycolate och glyceryl thioglycolate kan orsaka allergisk hudreaktion och är skadligt för vattenlevande organismer. Används bl a i permanent.
 

Övriga ämnen

3-benzylidene camphor
Fosterskadande. Östrogen effekt. Används i solskyddsprodukter.

4-methyl-benzylidene camphor
Östrogen effekt. Misstänkt giftigt för sköldkörteln. Långsamt nedbrytbar. Används i solskyddsmedel.

Benzophenone-2
Östrogen effekt. Används i parfymer och solskyddsprodukter.

Cyclopentasiloxane (D5)
i sprayer och leave-in produkter.
Omfattar också cyclotetrasiloxane (D4).
Upptas genom huden och skadar inre organ.
Cykliska silikoner används i en stor mängd produkter som deodoranter, ansiktskrämer, hudlotion, hårsprayer.

Isatin
Extremt sensibiliserande.

Isopropyl cloprostenate
Hormonliknande ämne. Används i ögonfransserum.

Mikroplaster
Omfattar Polyethylene (PE), Polyethylene Tere-phthalate (PET) och Polymethyl Methacrylate (PM
MA). Skadligt i vattenmiljö, svårnedbrytbart. Används bland annat i scrubprodukter.

Octylmethoxycinnamate
Bioackumulerbar, östrogen effekt. Används i solskyddsmedel.

Phtalater
Alla ämnen med phtalate i namnet.
Misstänkt hormonstörande. Används som stabilisator, ibland för att denaturera alkohol.

%d bloggare gillar detta: